• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Digitale trådløse systemer

OPUS 2 FM-batteriholder gjør det mulig å bruke digitale trådløse systemer, som for eksempel Roger-systemet fra Phonak*. Disse systemene bruker Bluetooth® og gjør det enkelt å koble til telefonen, nettbrettet eller TV-en. De kan også brukes til å oppnå bedre hørsel i travle omgivelser.

Koble til en trådløs mottaker

Digitale trådløse systemer består av en trådløs mottaker som er festet til OPUS 2 FM-batteriholderdekselet. Denne kobler seg så trådløst til passende mikrofoner og strømmeenheter, og sender lyden rett til din OPUS 2.

OPUS2_fmBatteryPackFmReceiver 
1

Fest FM-batteriholderdekselet til din OPUS 2. Dette gjøres på samme måte som når du fester et standard batteriholderdeksel. Se nærmere informasjon i grunnleggende sammenstilling.

2

Sett den trådløse mottakeren inn i den 3-pinners kontakten. OPUS 2 vil automatisk registrere lydsignaler så snart den trådløse mottakeren er aktivert.

3

Slå opp i brukerhåndboken for den trådløse mottakeren hvis du vil ha nærmere instruksjoner.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

*Roger™ er et varemerke som tilhører Phonak

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.