OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Digitale trådløse systemer

OPUS 2 FM-batteriholder gjør det mulig å bruke digitale trådløse systemer, som for eksempel Roger-systemet fra Phonak*. Disse systemene er Bluetooth-aktivert og gjør det enkelt å koble til telefonen, nettbrettet eller TV-en ved hjelp av trådløse mikrofoner, som Roger PenTM. De kan også brukes til å oppnå bedre hørsel i travle omgivelser.

Koble til en trådløs mottaker

Digitale trådløse systemer består av en trådløs mottaker som er festet til OPUS 2 FM-batteriholderdekselet. Denne kobler seg så trådløst til passende mikrofoner og strømmeenheter, og sender lyden rett til din OPUS 2.

OPUS2_fmBatteryPackFmReceiver
1

Fest FM-batteriholderdekselet til din OPUS 2. Dette gjøres på samme måte som når du fester et standard batteriholderdeksel. Se nærmere informasjon i grunnleggende sammenstilling.

2

Sett den trådløse mottakeren inn i den 3-pinnede porten. OPUS 2 vil automatisk registrere lydsignaler så snart den trådløse mottakeren er aktivert.

3

Slå opp i brukerhåndboken for den trådløse mottakeren hvis du vil ha nærmere instruksjoner.

* Roger™ er et varemerke som tilhører Phonak

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.