• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Batteriholder for barn

Oversikt

Batteriholderen for barn setter små barn i stand til å bære batteriholderen på klærne, slik at OPUS 2 ikke hviler så tungt på øret. Batteriholderen for barn har opptil 90 timers batterilevetid med tre sink-luft-batterier av størrelse 675.

OPUS2_children’sBatteryPackOverview 
1

Batteriholderkabel

2

Sikkerhetslås (tilleggsutstyr)

3

Tilkoblingsstykke

4

Batteriromlås

5

PÅ/AV-bryter

6

Batterirom

Montering

Følg disse instruksjonene for å begynne å bruke batteriholderen for barn.

OPUS2_attachMiniBatteryPack
1

Fest pluggen i kontrollenheten, og fest begge delene med låsepinnen og sikkerhetslåsen.

 
2

Fest batteriholderen til klærne ved hjelp av festetilbehøret som fulgte med.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.