• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Sikkerhetsfunksjoner

OPUS2_batteryPackCoverLock

Sikkerhetslås
Batteriholderdekselet kan låses, så det ikke kan tukles med eller tas fra hverandre. Hvis OPUS 2 tilhører et barn, må du alltid bruke sikkerhetslåsen før du plasserer prosessoren på barnets øre.

1

Sett inn forbindelsesstykket med de lange pinnene og sett sikkerhetslåsen på pinnene. Spolekabelpluggen skal ligge i utsparingen.

2

Skyv spaken mot venstre med en spiss gjenstand (f.eks. en kulepenn) for å låse sikkerhetslåsen.

3

For å åpne sikkerhetslåsen må du flytte spaken i motsatt retning.

OPUS2_insertPin

Låsbar ørekrok
Ørekroken kan låses trygt på plass for å hindre at den fjernes utilsiktet. For å låse ørekroken må du sette ørekrokstiften inn etter at du har festet ørekroken til kontrollenheten. Hvis OPUS 2 tilhører et barn, må du alltid sette inn ørekrokstiften før du plasserer prosessoren på barnets øre.

OPUS2_fineTunerDeactivation

Deaktivering av FineTuner
Du kan deaktivere visse FineTuner-taster eller -programmer for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen eller vil ha instruksjoner om deaktivering av FineTuner, kan du ta kontakt med din CI-avdeling.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.