• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Følg disse grunnleggende og viktige instruksjonene for at din OPUS 2 skal fungere enda bedre, og for å forlenge dens levetid.

Generell rengjøring
Rengjør OPUS 2 med jevne mellomrom ved å tørke av den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsløsninger. Vær ekstra forsiktig når du rengjør små deler, som batterikontaktene.

opus2_batteryContacts

Batterikontakter
Inspiser batterikontaktene med jevne mellomrom; rengjør og tørk dem etter behov. For å rengjøre dem bruker du en bomullspinne og litt isopropanol- eller etanoloppløsning. Tørk dem forsiktig. Ikke ta på batterikontaktene.

opus2_dryingKit

Tørking
Bruk tørkesettet hver kveld, så OPUS 2 kan tørke helt. Ta av batteriholderdekselet før du legger det i tørkesettet sammen med prosessoren.

!

Vær oppmerksom på at engangsbatterier og oppladbare batterier ikke skal plasseres i tørkesettet.

opus2_moisture

Fuktighet
Ikke la OPUS 2 komme i kontakt med vann. Hvis prosessoren din blir våt, må du forsiktig tørke av den med en myk, absorberende klut.

opus2_sunlight

Sollys
Ikke la OPUS 2 ligge i direkte sollys, særlig ikke i en bil. Ikke utsett prosessoren din for ekstreme temperaturer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.