• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Bytte ledning

OPUS2_batteryPackOpen
1

Fjern batteriholderdekselet fra batteriholderrammen.

OPUS2_removeConnectingPiece
2

Fjern forbindelsestykket.

OPUS2_batteryPack
3

Fjern batteriholderrammen fra kontrollenheten.

OPUS2_removeCoilCable
4

Fjern spolekabelen fra kontrollenheten ved å ta tak i pluggen og trekke den forsiktig ut av kontakten.

OPUS2_coilCable
5

Fjern spolekabelen fra D-spolen.

OPUS2_coilCable
6

Koble den nye spolekabelen til D-spolen.

OPUS2_insertCoilCable
7

Plugg inn spolekabelen i kontrollenheten ved å sette den inn i kontakten i kontrollenheten, slik at pilen vender opp.

OPUS2_attachBatteryPack
8

Fest batteriholderrammen til kontrollenheten.

OPUS2_connectingPiece
9

Fest batteriholderrammen ved å sette pinnene fra forbindelsestykket inn i de to hullene i foten av kontrollenheten.

OPUS2_batteryPackCoverOn
10

Slå på OPUS 2 ved å skyve batteriholderdekselet inn på batteriholderrammen og lukke batteriholderlåsen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.