SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Indikatorlampor

Bekräftelse

SONNET 2 FineTuners kommando mottaget

Status
FineTuner Echo-kommandot har tagits emot.

Byte av program

SONNET 2 Program 1

Status
Program 1 har valts.


SONNET 2 Program 2

Status
Program 2 har valts.


SONNET 2 Program 3

Status
Program 3 har valts.


SONNET 2 Program 4

Status
Program 4 har valts.

Status

SONNET 2 Status

Status
Om den valfria statuslampan har aktiverats: SONNET 2 har startats och är igång.

Varningsmönster

SONNET 2 Batterierna är slut

Status
Batterierna är slut.
Lösning
Byt batterierna.


SONNET 2 Min eller max har uppnåtts

Status
Antingen lägsta eller högsta ljudvolym eller ljudkänslighet har uppnåtts.
Lösning
Justera volymen eller känsligheten om det behövs.

Felmönster

SONNET 2 Tillfälligt problem

Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel
Lösning
1. Avaktivera processorn.
2. Aktivera processorn igen.


SONNET 2 Inställning ej programmerad

Status
Den inställning du har valt har ännu inte programmerats eller ett programfel har uppstått.
Lösning
Välj en annan inställning.


SONNET 2 Tillfälligt fel

Status
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel
Lösning
1. Avaktivera processorn.
2. Aktivera processorn igen.


SONNET 2 Programmeringsfel

Status
Programfel, tillfälligt fel eller elektroniskt fel.
Lösning
1. Avaktivera processorn.
2. Aktivera processorn igen.

DL-spolens indikatorlampa

Bekräftelse

Bekräftelse för DL-spole

Status
DL-spolen, DL-spolsladden och SONNET 2 fungerar; du har lyckats ansluta SONNET 2 och implantatet (gäller implantaten SYNCHRONY 2, SYNCHRONY, CONCERTO, MED-EL CONCERT, SONATA och PULSAR ).


SONNET 2 FineTuners kommando mottaget

Status
DL-spolen, DL-spolsladden och SONNET 2 fungerar (gäller implantaten C40+ och C40).

Ingen ljussignal

DL-spolens lampa lyser ej

Status
Din audioprocessor fungerar inte.
Lösning
1. Byt batterierna. Gå vidare till steg 2 om detta inte löser problemet.
2. Byt ut DL-spolsladden. Kontakta din CI-klinik för att få hjälp om detta inte löser problemet.


Status
Indikatorlampan har avaktiverats av din audionom.
Lösning
Kontakta din audionom.

Varning

Varning för DL-spole

Status
DL-spolen och implantatet är bortkopplade.
Lösning
Placera DL-spolen över implantatet.


Status
SONNET 2 är i övervakningsläge.
Lösning
Aktivera SONNET 2 och avaktivera igen.


Status
DL-spolen är placerad över fel implantat.
Lösning
Placera DL-spolen över korrekt implantat.


Status
DL-spolsladden är trasig. Om DL-spolsladden inte fungerar kommer DL-spolen att stängas av automatiskt efter 5 minuter.
Lösning
1. Byt ut DL-spolsladden.
2. Placera återigen DL-spolen över implantatet.
3. Avaktivera din SONNET 2.
4. Aktivera din SONNET 2 igen.


DL-spolen avstängd

Status
DL-spolen har stängts av.
Lösning
1. Placera återigen DL-spolen över implantatet.
2. Avaktivera din SONNET 2.
3. Aktivera din SONNET 2 igen.


DL-spolsladden är trasig.

Status
DL-spolsladden är trasig.
Lösning
Byt ut DL-spolsladden.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.