SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Byta mikrofonskyddet

SONNET 2 Ta bort skyddet
1

För in skruvmejseln i skåran på mikrofonskyddets nedre del.

2

Lyft försiktigt av höljet från processorenheten.

SONNET 2 Sätt på skyddet
3

Placera det nya skyddet över processorenheten.

4

Börja med öronkrokens ände och tryck nedåt tills höljet snäpps fast.

!

Höljet bör bytas ut var tredje månad för att du ska höra så bra som möjligt med SONNET 2.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.