SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Sätta ihop SONNET 2 med engångsbatterier

SONNET 2 Sätt på batteripaketet
1

Sätt fast batterihållaren på processorenheten.

!

Observera mekanismen som sätter fast processorenheten på batterifacket.

SONNET 2 Frigöringsspak

Ta bort den genom att trycka på frigöringsspakens spets.

SONNET 2 Sätt i spolsladden
2

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att spolsladdens uttag är rättvänt.

SONNET 2 Batteripaket
3

Sätt in batterierna med de positiva (+) polerna riktade utåt. Försäkra dig om att låset på batterihöljet står i olåst läge. Skjut batterihöljet över batterihållaren. Din SONNET 2 är nu aktiverad.

I batteriöversikten kan du ta reda på vilka batterier du kan använda för din SONNET 2. 

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.