SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Sätta i engångsbatterier

SONNET 2 Sätt på batteripaketet
1

Sätt fast batterihållaren på processorenheten.

!

Lägg märke till mekanismen som ser till att processorenheten sitter fast i batterihållaren.

SONNET 2 Frigöringsspak

Tryck på frigöringsspakens ände för att ta bort den.

SONNET 2 Sätt i spolsladden
2

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att spolsladdens kontakt sitter åt rätt håll.

SONNET 2 Batteripaket
3

Sätt in batterierna med de positiva (+) polerna riktade utåt. Försäkra dig om att batterihöljets lås står i olåst läge. Skjut på batterihöljet över batterihållaren. Din SONNET 2 har nu aktiverats.

På sidan Batteriöversikt kan du ta reda på vilka batterier du kan använda för din SONNET 2.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.