SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Hopsättning av laddningsbara batterier

SONNET2 laddningsbar batteriadapter
1

Sätt fast batterihållaren på processorenheten.

!

Lägg märke till mekanismen som ser till att adaptern för det laddningsbara batteriet sitter ihop med processorenheten.

SONNET 2 Frigöringsspak

Tryck på frigöringsspakens ände för att ta bort den.

SONNET 2 Batteriets övre kant
2

Luta det laddningsbara batteriet när du sätter in det. Sidan med den övre kanten ska vara riktad mot öronkroken.

SONNET 2 Sätt i laddningsbart batteri
3

Tryck försiktigt det laddningsbara batteriet tillbaka in i adaptern tills det kommer på plats med ett klick.

SONNET 2 Sätt i spolsladden
4

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att spolsladdens kontakt sitter åt rätt håll.

SONNET 2 batterihölje
5

Försäkra dig om att låset på batterihöljet står i olåst läge. Skjut på batterihöljet över adaptern för laddningsbara batterier. Din SONNET 2 har nu aktiverats.

!

Var försiktig så att du inte tar i för hårt när du vrider på låset.

Ta av

SONNET 2 Ta bort laddningsbart batteri

För att ta bort det laddningsbara batteriet följer du steg 3 och 2 i omvänd ordning. Adaptern för laddningsbara batterier behöver inte tas bort för att byta det laddningsbara batteriet.

På sidan Batteriöversikt kan du ta reda på vilka batterier du kan använda för din SONNET 2.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.