SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Byta öronkrok

SONNET 2 Ta bort öronkrokens låspinne
1

Ta bort öronkrokens låspinne genom att trycka ut den med det medföljande verktyget.

SONNET 2 Ta bort öronkroken
2

Ta av öronkroken genom att försiktigt trycka den nedåt.

 
3

Sätt på den nya öronkroken och lås fast den med öronkrokens låspinne.

Om du har SONNET 2 EAS kommer din hörselvårdsspecialist att fästa en hörselgångsinsats på öronkroken.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.