SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Byta spolhöljet

SONNET 2 DL-spole 
1

DL-spolens basdel 

2

DL-spolhölje

3

DL-spolens magnet

4

DL-spolens indikatorlampa

5

DL-spolsladd

SONNET 2 Öppna spolen
1

För in din fingernagel eller skruvmejseln i DL-spolhöljets framsida och för den runt basplattan för att försiktigt lossa den.

SONNET 2 Stäng DL-spole
2

Sätt i spolsladden i basdelen. 

!

Se till att kontakten är rättvänd. Logotypen och pilen ska vara riktade uppåt. 

3

Placera det nya höljet över basdelen och tryck försiktigt ihop dem tills de snäpper på plats.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.