SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Byta spolhölje

SONNET 2 DL-spole 
1

Bas för DL-spole

2

Lock för DL-spole

3

Magnet för DL-spole

4

DL-spolens indikatorlampa

5

DL-spolsladd

SONNET 2 Öppna spolen
1

För in din fingernagel eller en skruvmejsel av plast i DL-spolhöljets framsida och för den runt basplattan för att försiktigt lossa den.

SONNET 2 Stäng DL-spole
2

Sätt i spolsladden i basplattan.

!

Lägg märke till kontaktens riktning. Logotypen och pilen ska sitta på ovansidan.

3

Placera det nya höljet över basplattan och tryck försiktigt ihop dem tills de snäpps fast.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.