SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Aktivera flygplansläget

Aktivera flygplansläget varje gång du går ombord på ett flygplan eller kommer in i en miljö där RF-signaler är förbjudna.

SONNET 2 Flight Mode
1

Avaktivera audioprocessorn och vänta i 2 sekunder.

2

Aktivera audioprocessorn och vänta i 2 sekunder.

3

Upprepa steg 1 och 2 ytterligare tre gånger. Aktiveringen har lyckats om den röda indikatorlampan blinkar en kort stund.

Avaktivera flygplansläget

1. Avaktivera audioprocessorn och vänta i 2 sekunder.
2. Aktivera audioprocessorn.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.