SONNET 2
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET 2 & SONNET 2 EAS audioprocessor.

Grundläggande skötsel och underhåll

Följ dessa grundläggande och viktiga skötselinstruktioner för att din SONNET 2 audioprocessor ska fungera så bra som möjligt och hålla länge.

Allmän rengöring
Rengör SONNET 2 regelbundet genom att torka av den med en mjuk, fuktig torkduk. Använd inte rengöringslösningar. Var särskilt försiktig när du rengör små delar såsom batterikontakter och mikrofonskydd.

Sonnet-BatteryContacts_2C

Batterikontakter
Kontrollera batterikontakterna regelbundet; rengör och torka av dem efter behov. Använd en bomullstops och lite rengöringssprit om den behöver rengöras. Var försiktig när du torkar dem torra. Undvik att vidröra batterikontakterna.

Sonnet-Microphone-Cover-2C

Mikrofonskydd
Om mikrofonskyddet blir blött torkar du av det eller byter ut det. Byt mikrofonskydd var tredje månad eller oftare om det ser smutsigt ut eller om ljudkvaliteten har försämrats.

Sonnet-Drying Kit

Torkning
Använd torksatsen varje natt för att låta SONNET 2 torka ut ordentligt. Engångsbatterier får sitta kvar i batterihållaren men du bör ta bort batterihöljet.

!

Sätt inte laddningsbara batterier i torksatsen.

QuickGuide-Iconography-01

Fukt
Skydda SONNET 2 så att det inte utsätts för stora och onödiga mängder vatten. Om din audioprocessor blir våt, torkar du försiktigt den torr med en mjuk, absorberande torkduk.

QuickGuide-Iconography-02

Solljus
Lämna inte SONNET 2 i direkt solljus, speciellt inte i bilen. Låt inte din audioprocessor utsättas för extrema temperaturer.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.