OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Tilkoblingsmuligheter

OPUS 2-prosessor
Koble til telefonen og lyttehjelpemidlene dine for klarere, støyfri lytting.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.