RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Grundläggande skötsel och underhåll

Din audioprocessor är utformad för att vara tålig och tillförlitlig. Om den hanteras tillräckligt varsamt kommer den att fungera under lång tid.

Allmän rengöring
Rengör RONDO 2 regelbundet genom att torka av den med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel. Var extra försiktig när du rengör de små delarna, som MBP-porten.

Uttag
Granska uttaget regelbundet; rengör och torka det efter behov. Om det behöver rengöras, använd en bomullspinne och en liten mängd rengöringssprit. Torka den försiktigt så den blir torr.

Byta skal
Skalet på RONDO 2 bör bytas ut var tredje månad. På så sätt kommer du alltid att höra så bra som möjligt med RONDO 2.

R2-icon-1

Torkning
Till skillnad från andra audioprocessorer ska RONDO 2 inte placeras i en torksats, eftersom detta kommer att skada audioprocessorn.

R2-icon

Fukt
Skydda RONDO2 mot kraftig och onödig exponering för vatten. Om audioprocessorn blir blöt, torka den försiktigt med en mjuk, absorberande trasa.

R2-icon-2

Solljus
Lämna inte RONDO 2 i direkt solljus, särskilt inte inuti ett fordon. Låt inte audioprocessorn utsättas för extrema temperaturer.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.