ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Vanliga frågor

Söker du mer information om din ADHEAR? Ta en titt nedan för att hitta svar på de vanligaste frågorna. 

ADHEAR är ett revolutionerande, icke-kirurgiskt benledningssystem.

Systemet placeras på huden bakom örat. Audioprocessorn alstrar vibrationer och överför dem till skallbenet. Benvävnaden leder vibrationerna till innerörat där de sedan uppfattas som ljud.

ADHEAR är det enda icke-kirurgiska benledningssystemet som inte behöver utöva ett tryck för att överföra vibrationerna till skallbenet. Alla andra produkter av den här typen kräver ett stort tryck, vilket gör dem mindre bekväma och därmed används de mindre. ADHEAR, å andra sidan, väger lite och är bekväm att använda.

Sätt bara i ett batteri och stäng batterifacket så sätts audioprocessorn igång.

Öppna batterifacket och/eller ta ut batteriet för att stänga av audioprocessorn. Spara på batteriet genom att lämna batterifacket öppet när audioprocessorn inte används.

ADHEAR har 4 program. Program 1 är optimerat för samtal i bullriga miljöer. Välj program 2 för samtal i tysta miljöer. I program 3 kan du ansluta till extern utrustning och höra ljud från både enheten och din omgivning. I program 4 är mikrofonerna ljudlösa. Du kan använda detta program antingen för att sätta systemet i standby-läge eller för att ansluta extern utrustning och endast höra ljuden från denna utrustning och inte från din omgivning.

Tryck på programknappen för att växla mellan program. Varje gång du växlar program hörs ett pip. Om du byter till program 2 kommer du att höra 2 pip, byter du till program 3 hörs 3 pip osv.

Det finns ett volymreglage på audioprocessorns sida.

Genom att scrolla från huvudet höjs volymen. Genom att scrolla mot huvudet sänks volymen. Volymändringar markeras med ett pip.

ADHEAR är tillgänglig i tre olika färger: Dove Silver, Terra Brown och Simply Black.

Ändra ADHEARs utseende med hjälp av höljena (finns i blått, rosa och svart) eller en av många olika designdekaler. Du kan titta på alla tillgängliga designs här.

ADHEAR har en direkt audioingång och kan anslutas till mobiltelefoner, telespolar, hörlurar mm. med en sladd.

ADHEAR drivs med enbart ett zinkluftbatteri av storlek 13. Det håller vanligtvis 1–2 veckor.

ADHEAR använder två mikrofoner som fungerar som riktningsmikrofoner. Med två mikrofoner kan ADHEAR fokusera på ljuden framför dig och bakgrundsljudet dämpas. Detta gör det lättare att höra det viktigaste ljuden i din omgivning, särskilt i bullriga miljöer.

ADHEAR är en lösning för personer i alla åldrar som lider av ledningshinder och ensidig dövhet. Läs mer om indikationerna för ADHEAR här.

Rengör endast höljets utsida med mjuka våtservetter. Kopplingsplattan bör rengöras varje vecka med rengöringsborsten för att ta bort smuts i den runda fåran i kopplingsplattan. Mellanrummet mellan höljet och kopplingsplattan ska också rengöras med rengöringsborsten.

ADHEAR är, precis som en hörapparat, en icke-kirurgisk hörselprodukt. Den bygger dock på en helt annan teknologi. Traditionella hörapparater förstärker ljud, medan ADHEAR använder benledning för att skicka ljud till innerörat. Det är samma princip som används för benledningshörapparater och benförankrade hörapparater (BAHA).

ADHEAR är en icke-kirurgisk produkt som använder benledning för att användaren ska kunna höra. Den används av personer som har ledningshinder. Ett cochleaimplantat däremot implanteras via kirurgi och använder elektriska signaler för att stimulera cochlean. Det är lämpligt för personer med svår till grav sensorineural hörselnedsättning.

Gå till vår sida med Vanliga frågor för mer information om alla våra olika hörsellösningar. 

Upptäck mer