ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Översikt

ADHEAR-systemet består av en audioprocessor för benledning som kan sättas på plats på ditt huvud med ADHEAR självhäftande adapter.

Översikt av ADHEAR
1

Mikrofoner

2

Programknapp

3

Batterifack

4

Volymkontroll

5

Fixtur för fästklämma

6

Kopplingsplatta

7

Fixtur för vinklad adapterkabel

8

Audioingångsuttag

9

Serienummer

10

Snäppanslutning

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.