ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Översikt

ADHEAR-systemet består av en audioprocessor för benledning som kan sättas på plats på ditt huvud med ADHEAR självhäftande adapter.

ADHEAR-QG overview
1

Programknapp

2

Batterifack

3

Volymkontroll

4

Självhäftande adapter

5

Audioprocessor

6

Mikrofoner

7

Audioingångsuttag

8

Kopplingsplatta

9

Snäppanslutning

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.