ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Slå på/av ADHEAR

ADHEAR sätt PÅ
1

När du ska slå på audioprocessorn sätter du in ett batteri och stänger batterifacket. Se till att plussymbolen (+) är riktad uppåt.

ADHEAR stäng AV
2

För att slå av audioprocessorn, öppnar du batterifacket och/eller tar ut batteriet. För att spara på batteriet bör batterifacket lämnas öppet när audioprocessorn inte används.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.