ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Byta batteri

ADHEAR stäng AV
1

Ta ut det tomma batteriet och sätt in ett nytt (se Batterifackets lås). Ta bort plastfliken för att aktivera batteriet.
Det rekommenderas att ta bort plastfliken från batteriet 1–2 minuter innan batteriet sätts in. Denna tid behövs för att zinkluftbatteriet ska hinna laddas ordentligt.

ADHEAR sätt PÅ
2

Enheten kommer att vara redo att användas efter att batterifacket har stängts följt av några sekunders väntetid och en ljudsignal.
Batteriet brukar hålla 1–2 veckor. Använd endast zinkluftbatterier i storleken 13 (kallas även PR48-batterier).

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.