ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Anslutningsmöjligheter

ADHEAR kan anslutas till olika externa enheter, såsom FM-system, telespolemottagare eller mobiltelefoner via ADHEARs audiokabel. Detta kan beställas från MED-EL och/eller din lokala servicepartner.

ADHEAR anslut till extern utrustning
1

Anslut kabeln från både den externa enheten och audioprocessorn. Se till att prickarna på kabeln och audioprocessorns undersida är intill varandra.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.