ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Positionering av ADHEAR

Sätta fast ADHEAR
1

Huden bakom örat måste vara ren, torr och hårlös. Raka med en rakhyvel om det hårlösa området inte är tillräckligt stort för den självhäftande adaptern.

Rengör huden med mild tvål och låt den torka ordentligt innan du sätter på den självhäftande adaptern.

Sätta fast ADHEAR
2

Om du vill kan du använda placeringsverktyget som hjälp för att placera den självhäftande adaptern på rätt plats.

Placera den självhäftande adaptern i placeringsverktygets hålrum.

ADHEAR ta bort skyddsfilmen
3

Avlägsna skyddsfilmen. Vidrör inte den självhäftande ytan.

Positionering av ADHEAR med positioneringsverktyg
4

Se till att appliceringsområdet är hårlöst och för undan allt hår från området.

Hitta rätt plats där verktyget lite lätt vidrör örat. Se till att den självhäftande adaptern placeras över benet.

ADHEAR tryck ner verktyget
5

Tryck bestämt verktyget mot huden.

ADHEAR ta bort positioneringsverktyget
6

Ta varsamt bort placeringsverktyget genom att ta bort det från huden. Var försiktig så att du inte drar mot den självhäftande adaptern när du tar bort verktyget.

ADHEAR tryck nedåt
7

Tryck bestämt på hela ytan på den självhäftande adaptern i minst 30 sekunder.

ADHEAR sätt på ADHEAR-processorn
8

Hitta rätt position och vicka sedan på audioprocessorn för att på så sätt sätta fast den på snäppanslutningen bakom örat samtidigt som du trycker på den självhäftande adaptern.

ADHEAR positionering av processorn
9

Genom att trycka på och rotera audioprocessorn kan placeringen i viss mån justeras. För optimal prestanda bör audioprocessorn inte vidröra ytterörat.

ADHEAR koppla bort processorn
10

För att koppla bort audioprocessorn från den självhäftande adaptern vickar du den mot örat.

ADHEAR koppla bort processorn
11

Ta försiktigt bort audioprocessorn och dra inte i den självhäftande adaptern.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.