ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Positionering av ADHEAR

Det är väldigt enkelt att placera ADHEAR: fäst den självhäftande adaptern bakom örat, klicka fast audioprocessorn och lyssna på världen.

Sätta fast ADHEAR
1

Huden bakom örat måste vara ren, torr och hårlös. Om det hårlösa området inte är tillräckligt stort för adaptern justeras hårfästet med ett rakblad.

Rengör huden med hudvänlig alkohol eller våtservetter och låt den torka ordentligt innan du sätter fast den självhäftande adaptern.

Sätta fast ADHEAR
2

Om du vill kan du använda positioneringsverktyget som hjälp för att placera den självhäftande adaptern på rätt plats.
Placera den självhäftande adaptern i positioneringsverktygets hålrum.

ADHEAR ta bort skyddsfilmen
3

Ta bort skyddsfilmen. Vidrör inte den självhäftande ytan.

Positionering av ADHEAR med positioneringsverktyg
4

Se till att appliceringsområdet är hårlöst och för undan annat hår från området.

Hitta rätt position där verktyget vidrör örat lite lätt. Se till att den självhäftande adaptern placeras över hårt ben.

ADHEAR tryck ner verktyget
5

Tryck ner verktyget med en bestämd rörelse.

ADHEAR ta bort positioneringsverktyget
6

Ta försiktigt bort verktyget genom att föra det rakt uppåt. Var försiktig så att du inte drar mot den självhäftande adaptern när du tar bort positioneringsverktyget.

ADHEAR tryck nedåt
7

Tryck nedåt med en bestämd rörelse på hela den självhäftande adapterns yta i minst 30–60 sekunder.

ADHEAR sätt på ADHEAR-processorn
8

Hitta rätt position och vicka på audioprocessorn för att snäppa fast den på snäppanslutningen bakom örat samtidigt som du trycker nedåt på den självhäftande adaptern.

ADHEAR positionering av processorn
9

Genom att trycka på och rotera audioprocessorn kan positionen i viss mån justeras. För optimal prestanda ska man se till att audioprocessorn inte vidrör ytterörat.

ADHEAR koppla bort processorn
10

För att koppla bort audioprocessorn från den självhäftande adaptern trycker du audioprocessorn nedåt på den sida som är närmast örat.

ADHEAR koppla bort processorn
11

Ta försiktigt bort audioprocessorn och dra inte i den självhäftande adaptern.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.