ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Ändra volym

ADHEAR ändra volym
1

Volymen höjs genom att rulla kontrollen i riktning bort från huden.

 

Volymen sänks genom att rulla kontrollen i riktning mot huden.

 

Volymändringen signaleras med ett pip.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.