Select your Language

Please, select a language for this page

RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Bruke festeklips

Det finnes fire tilgjengelige typer klips: hårklemmen med brakett, festeklipset for klær med brakett, festeklipset for klær med hette og adapterhylsen.

Bruke festeklips med brakett

RONDO 3 - Attachment Clips Bracket 
1

Trykk først den ene leppen på braketten og så den andre inn i sporene på enten venstre eller høyre side av gummikontaktdekselet. Den kan festes til hvilken som helst side av prosessoren.

 
2

Klipses fast i håret eller på klærne, alt etter hva som passer best.

3

For å fjerne klipset må du stikke en negl inn under den leppen som er nærmest gummikontaktdekselet, og løfte braketten av.

Bruke festeklips med hette

 
1

Hold prosessoren med toppen opp i den ene hånden, og hetten mellom tommel og pekefinger på den andre.

RONDO 3 - Attachment Clips Cap 
2

Skyv så hetten inn på prosessoren, slik at først den ene leppen og så den andre glir inn i sporene lengst fra gummikontaktdekselet.

!

Pass på at snoren ikke blir sittende fast under hetten.

 
3

Klipses fast i klærne, slik det passer best.

4

For å fjerne klipset må du stikke en negl inn under den ene siden av hetten og løfte den forsiktig av.

Bruke adapterhylsen

RONDO 3 - Adapter Sleeve 
1

Start med den adapteren som er plugget inn i øyeblikket, og beveg adapterhylsen over kanten av prosessoren, inntil den smekker på plass.

RONDO 3 - Remove Adapter Sleeve 
2

For å fjerne adapterhylsen må du sette inn en negl på den ene siden og løfte adapterhylsen av.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.