RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Slå på RONDO 3

RONDO 3 – trykk på knappen
1

Trykk og hold inne på/av-knappen på midten av prosessoren i ca. 2 sekunder.

RONDO 3 – hvit indikatorlampe
2

Hovedindikatorlampen begynner langsomt å lyse hvitt 1. Prosessoren er nå slått på.

RONDO 3 – blå indikatorlampe
3

Hovedindikatorlampen vil blinke blått 2 for å vise hvilket program som er aktivert. 1 blink angir at program 1 er valgt, 2 blink angir program 2 osv.

RONDO 3 – grønn indikatorlampe
4

Hvis Link Monitoring-funksjonen er aktivert, blinker indikatorlampen rødt. Indikatorlampen vil blinke grønt 3 hvis RONDO 3 er korrekt plassert på hodet ditt.

5

RONDO 3 skal plasseres over implantatet ditt, med MED-EL-logoen vendt mot hodet og mikrofonene vendt oppover.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.