RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Kontrollere batteristatusen

1

Sørg for at RONDO 3 er slått på.

2

Trykk kort på på/av-knappen. Hovedindikatorlampen vil blinke for å vise hvor mye strøm som er igjen på batteriet.

 
RONDO 3 - Battery fully charged

Betydning
Fulladet batteri (75 % til 100 %)

Tiltak
Ingen


RONDO 3 - Battery charge 50 % to 75 %

Betydning
Batteriladning 50 % til 75 %

Tiltak
Ingen


RONDO 3 - Battery charge 25 % to 50 %

Betydning
Batteriladning 25 % til 50 %

Tiltak
Ingen


RONDO 3 - Battery charge low to 25 %

Betydning
Batteriladning lav til 25 %

Tiltak
Vurder å lade prosessoren.


RONDO 3 - Battery charge low

Betydning
Lite strøm på batteriet

Tiltak
Lad prosessoren.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.