RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Bytte deksel

RONDO 3 – fjerne dekselet 
1

Stikk en negl inn i sporet 1 over sokkelen, mellom prosessoren og dekselet. Løft forsiktig opp for å ta av dekselet.

RONDO 3 – sett på nytt deksel 
2

Plasser det nye dekselet over prosessoren og trykk nedover til det klikker på plass.

!

Dekselet bør skiftes med tre måneders mellomrom, for å opprettholde best mulig hørsel med RONDO 3.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.