RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Bytte ut magneten

RONDO 3 – plasser magnetbytteverktøyet over magneten
1

Plasser magnetbytteverktøyet over magneten, slik at pilen på verktøyet peker mot låst-symbolet.

RONDO 3 – fjerne magneten
2

Drei verktøyet så det peker mot ulåst-symbolet. Løft magneten ut av RONDO 3.

RONDO 3 – sette inn ny magnet
3

Plukk opp den nye magneten med verktøyet, slik at pilen på verktøyet ligger over den hvite linjen på magneten.

4

Sett magneten inn i prosessoren, slik at pilen peker mot ulåst-symbolet.

RONDO 3 – låse magneten
5

Vri verktøyet så det peker mot låst-symbolet.

!

MED-EL anbefaler på det sterkeste at du ikke skifter magneten selv. Ta kontakt med legen din for å få magneten skiftet, eller hvis du opplever hudirritasjon.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.