RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Bruke telespoleadapteren

Telespoleadapteren til RONDO 3 er en innpluggingsenhet som gjør det mulig for deg å bruke hørselslynger i offentlige lokaler samt med telespoleaktiverte telefoner.

RONDO 3 - Telecoil Adapter
1

Fjern prosessoren fra hodet.

2

Åpne gummikontaktdekselet.

3

Plugg telespoleadapteren inn i kontakten. RONDO 3 vil nå automatisk oppfange signalet fra hørselslyngen eller halsslyngen.

4

For å deaktivere telespolefunksjonen må du fjerne telespoleadapteren fra prosessoren.

!

Tasten for valg av inngang (MT) på FineTuner Echo har ingen effekt på telespoleadapteren. Audiografen din / helsepersonell kan justere lydnivået til adapteren for hvert av prosessorprogrammene.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.