RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Teste mikrofonene

Du kan bruke FineTuner Echo til å kontrollere om prosessormikrofonene virker som de skal.

 
RONDO 3 - Testing the Microphones
  1. Slå på RONDO 3.
  2. Plasser den på baksiden av FineTuner Echo.
  3. Snakk inn i prosessormikrofonene. Den grønne lampen på FineTuner Echo skal flimre i takt med stemmen din.
  4. Hvis den grønne lampen ikke flimrer, må du justere voluminnstillingen på FineTuner Echo.
  5. Hvis den grønne lampen fortsatt ikke flimrer, må du lade prosessoren helt opp og prøve på nytt.
  6. Hvis RONDO 3 fortsatt ikke fungerer som den skal, må du ta kontakt med CI-senteret for å få hjelp.
!

For ytterligere feilsøkingsråd, se brukerhåndboken.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.