RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Oversikt

RONDO 3 - Overview
1

Hovedindikatorlampe

2

På/av-knapp

3

Mikrofonåpninger

4

Fingerspor

5

Brakettspor

6

Gummikontaktdeksel

7

Magnet

8

Ladelampe

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.