RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Aktivere flymodus

RONDO 3 - Press Button

Aktiver flymodus når du skal til å fly eller er på vei inn i et område hvor RF-overføringer er forbudt.

  1. Slå av prosessoren og vent i minst 2 sekunder.
  2. Slå prosessoren på og vent til hovedindikatorlampen blinker blått for første gang.
  3. Gjenta trinn 1 og 2.
  4. Gjenta trinn 1 og 2 igjen.
  5. Gjenta trinn 1 og 2 en gang til.
  6. Hovedindikatorlampen blinker kort rødt for å bekrefte at flymodus er aktivert. Hvis du ikke ser det røde lyset, må du gjenta trinn 1 til 5.

Deaktivere flymodus

  1. Slå av prosessoren og vent i 2 sekunder.
  2. Slå på prosessoren.
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.