RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Lysmønstre

Prosessorstatus

RONDO 3 - ON indicator light
RONDO 3 - OFF indicator light

Betydning
ON-indikatorlampe/OFF-indikatorlampe
Kommentarer
Hvis du trykker på knappen i midten av prosessoren, tennes eller slukkes det hvite lyset langsomt.


RONDO 3 - Programme 1 to 4 selected

Betydning
Program 1 til 4 er valgt.
Kommentarer
Den blå indikatorlampen vil blinke basert på det valgte programmet (dvs. etter at prosessoren er slått på eller etter at du har skiftet program).


RONDO 3 - FineTuner Echo command received and accepted

Betydning
FineTuner Echo-kommando mottatt og akseptert

Bekreftelsesmønster for flymodus

RONDO 3 - Flight mode successfully activated

Betydning
Flymodus er aktivert

Ladelampe

RONDO 3 - Audio processor battery is charging

Betydning
Prosessorbatteriet lades
Kommentarer
Lampen slukkes når batteriet er fulladet.

Link Monitoringmønster

RONDO 3 - Implant detected previous generation

Betydning
Når du har plassert en prosessor som er programmert for et implantat av tidligere generasjon (f.eks. C40+, C40) over implantatet: Angir i hvilken grad prosessoren virker.
Kommentarer
Gjelder kun implantater av en tidligere generasjon (f.eks. C40, C40+)


RONDO 3 - Implant detected new generation

Betydning
Når du har plassert en prosessor som er programmert for et implantat av en ny generasjon over implantatet: Korrekt implantat registrert. Indikerer at prosessoren og implantatet virker.
Kommentarer
Gjelder kun PULSAR, SONATA, CONCERTO, SYNCHRONY og implantater av en nyere generasjon


RONDO 3 - Optional Visual Indication

Betydning
Visuell indikasjon på aktivert koblingsovervåking (tilleggsutstyr). Denne kontrollen gjentas hver gang prosessoren flyttes i forhold til implantatet.
Kommentarer
Kan aktiveres av audiografen din.


RONDO 3 - Error

Betydning
Prosessor og implantat frakoblet
Tiltak
Plasser prosessoren over implanteringsstedet.
Kommentarer
Hvis blinkingen fortsetter, må du kontakte klinikken din, audiografen eller MED-EL. Prosessoren vil slå seg av automatisk etter 5 minutter (ingen stimulering). Audiografen kan deaktivere den automatiske AV-funksjonen.


Betydning
Prosessoren er plassert over feil implantat (for brukere med implantat på begge sider)
Tiltak
Plasser prosessoren over riktig implantat.
Kommentarer
Hvis blinkingen fortsetter, må du kontakte klinikken din, audiografen eller MED‑EL. Prosessoren vil slå seg av automatisk etter 5 minutter (ingen stimulering). Audiografen kan deaktivere den automatiske AV-funksjonen.


Betydning
Prosessoren har slått seg av fordi batteriene er tomme (hvis batteriet fortsatt har høyt nok ladenivå til å forsyne prosessoren med strøm).


Betydning
Prosessoren er i mikrofonovervåkingsmodus.
Tiltak
Slå prosessoren av og på igjen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.