RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Tilkoblingsmuligheter

RONDO 3
Koble til telefonen og lyttehjelpemidlene dine for klarere, støyfri lytting.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.