RONDO 3

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din RONDO 3.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Prosessoren din er utformet med tanke på holdbarhet og pålitelighet. Hvis den håndteres med omhu, vil den fungere i lang tid.

  • Tørk godt av de eksterne delene av prosessoren med en fuktig klut minst én gang i uken, og la dem tørke helt.
  • Ikke rengjør prosessoren i eller under vann, og ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.
  • Unngå at det kommer vann inn i prosessoren via kontaktene.
  • Ikke rengjør de beskyttende membranene på dekselet, så du ikke ødelegger dem.
  • Hvis kontaktene må rengjøres, må du bruke en bomullspinne og litt rensesprit. Tørk forsiktig etter rengjøring.
    Ikke berør kontaktene i uttaket.
  • Ikke tørk prosessoren eller noen annen del av systemet i et tørkesett.
 
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.