SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Byta mikrofonskyddet

Med skåra

SONNET Remove Cover
1

För in skruvmejseln i skåran på mikrofonskyddets nedre del.

2

Lyft försiktigt av höljet från processorenheten.

SONNET Attach Cover
3

Placera det nya skyddet över processorenheten.

4

Börja med öronkrokens ände och tryck nedåt tills höljet snäpps fast.

!

Höljet bör bytas ut var tredje månad för att du ska höra så bra som möjligt med SONNET. 

Utan skåra

Sonnet-Cover-Remove
1

Ta av öronkroken.

2

Lossa försiktigt mikrofonskyddet från processorenheten framifrån med hjälp av nageln.

Sonnet-Cover-Attach
3

För in mikrofonskyddets stift i fördjupningarna på processorenheten.

4

Snäpp försiktigt fast mikrofonskyddet på processorenheten.

!

Se till att mikrofonskyddets stift har förts in innan du går vidare till steg 4.

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.