SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Sätta ihop SONNET med engångsbatterier

SONNET Sätt på batteripaketet
1

Sätt fast batterifacket på processorenheten.

!

Observera mekanismen som sätter fast processorenheten på batterifacket.

SONNET Frigöringsspak

Ta bort den genom att trycka på frigöringsspakens spets.

SONNET Sätt i spolsladden
2

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att spolsladdens uttag är rättvänt.

SONNET Batteripaket
3

Sätt in batterierna med de positiva (+) polerna riktade utåt. Försäkra dig om att batterihöljets lås står i olåst läge. Skjut batterihöljet över batterifacket. Din SONNET är nu aktiverad.

I batteriöversikten kan du ta reda på vilka batterier du kan använda för din SONNET. 

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.