SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Direkt audioingång

För att få så bra ljudkvalitet som möjligt ansluter du din audioprocessor till din telefon eller annan utrustning med en kabel för direkt ljudinmatning. Detta är ett fantastiskt sätt att lyssna på musik och det är enkelt att ansluta till SONNETs FM-batterihölje.

SONNET_AP_FMBatteryPack_EuroAudioPort_AudioCable_fr034
1

Sätt i 3-stiftskontakten från kabeln för direkt ljudinmatning i porten på FM-batterihöljet.

Telecoil-3.5mmCable
2

Sätt i audioadapterkabelns 3,5 mm-kontakt i ljudenhetens hörlursingång.

Sätt fast FM-batteripaketet på samma sätt som du sätter fast standardbatterihöljet.
(Se hopsättningsinstruktionerna.)

Kablar för direkt audioingång

Kablarna för kombinerad källa balanserar audioprocessorns mikrofon och det externa inmatade ljudet. De externa kablarna ger framförallt inmatning från den externa ljudkällan. Unilaterala kablar används för att ansluta en audioprocessor. Bilaterala kablar används för att ansluta två audioprocessorer.

DirectAudioCables-01

Unilateral kombinerad källa

DirectAudioCables-02

Unilateral extern källa

DirectAudioCables-03

Bilateral kombinerad källa

DirectAudioCables-04

Bilateral extern källa

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.