SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Sätta ihop SONNET med laddningsbara batterier

SONNET2 laddningsbar batteriadapter
1

Sätt fast adaptern för laddningsbara batterier på processorenheten.

!

Observera mekanismen som sätter fast adaptern för laddningsbara batterier på processorenheten.

SONNET Frigöringsspak

Ta bort den genom att trycka på frigöringsspakens spets.

SONNET Batteriets övre kant
2

För in det laddningsbara batteriet lätt vinklat. Sidan med den högre kanten bör vara riktad mot öronkroken.

SONNET Sätt i laddningsbart batteri
3

Tryck försiktigt tillbaka det laddningsbara batteriet i adaptern tills det klickar fast.

SONNET Sätt i spolsladden
4

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att spolsladdens uttag är rättvänt.

SONNET batterihölje
5

Försäkra dig om att låset på batterihöljet står i olåst läge. Skjut batterihöljet över adaptern för laddningsbara batterier. Din SONNET är nu aktiverad.

!

Var försiktig så att du inte tar i för hårt när du vrider på låset.

Ta loss batteriet

SONNET Ta bort laddningsbart batteri

Gör helt enkelt steg 3 och 2 i omvänd ordning för att ta ut det laddningsbara batteriet. Adaptern för laddningsbara batterier behöver inte tas bort när man byter det laddningsbara batteriet.

I batteriöversikten kan du ta reda på vilka batterier du kan använda för din SONNET.

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.