SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Sätta ihop SONNET med laddningsbara batterier

SONNET2 laddningsbar batteriadapter
1

Sätt fast adaptern för laddningsbara batterier på processorenheten.

!

Observera mekanismen som sätter fast adaptern för laddningsbara batterier på processorenheten.

SONNET Frigöringsspak

Ta bort den genom att trycka på frigöringsspakens spets.

SONNET Batteriets övre kant
2

För in det laddningsbara batteriet lätt vinklat. Sidan med den högre kanten bör vara riktad mot öronkroken.

SONNET Sätt i laddningsbart batteri
3

Tryck försiktigt tillbaka det laddningsbara batteriet i adaptern tills det klickar fast.

SONNET Sätt i spolsladden
4

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att spolsladdens uttag är rättvänt.

SONNET batterihölje
5

Försäkra dig om att låset på batterihöljet står i olåst läge. Skjut batterihöljet över adaptern för laddningsbara batterier. Din SONNET är nu aktiverad.

!

Var försiktig så att du inte tar i för hårt när du vrider på låset.

Ta loss batteriet

SONNET Ta bort laddningsbart batteri

Gör helt enkelt steg 3 och 2 i omvänd ordning för att ta ut det laddningsbara batteriet. Adaptern för laddningsbara batterier behöver inte tas bort när man byter det laddningsbara batteriet.

Du kan kontrollera vilka batterier du kan använda med SONNET i avsnittet Batteriöversikt.

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.