SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Indikatorlampa

Bekräftelse

SONNET FineTuner Command Received

Status
FineTuner Echo-kommandot har tagits emot. 

Programändring

SONNET Programme 1

Status
Program 1 har valts. 


SONNET Programme 2

Status
Program 2 har valts. 


SONNET Programme 3

Status
Program 3 har valts. 


SONNET Programme 4

Status
Program 4 har valts. 

Status

SONNET Status

Status
Om den valfria statuslampan har aktiverats, har SONNET startats och är igång.

Varning 

SONNET Empty Batteries

Status
Batterierna är tomma. 
Lösning
Byt batterierna. 


SONNET Minimum Or Maximum Reached

Status
Antingen lägsta eller högsta volym eller ljudkänslighet har uppnåtts 
Lösning
Justera volymen eller känsligheten vid behov. 

Felsignaler

Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel
Lösning
1. Avaktivera SONNET.
2. Aktivera SONNET.


Problem
Inställningen du har valt är ännu inte inprogrammerats eller ett programfel har uppstått.   
Lösning
Välj en annan inställning. 


Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel
Lösning
1. Avaktivera SONNET.
2. Aktivera SONNET.


Problem
Elektroniskt fel eller programfel 
Lösning
1. Avaktivera SONNET.
2. Aktivera SONNET.


Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel
Lösning
1. Avaktivera SONNET.
2. Aktivera SONNET.

DL-spolens indikatorlampa 

Bekräftelse

DL-Coil Confirmation

Status
DL-spolen, DL-spolsladden och SONNET fungerar; din SONNET och implantatet har anslutits (gäller implantaten SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA och PULSAR). 


SONNET FineTuner Command Received

Status
DL-spolen, DL-spolsladden och SONNET fungerar (gäller implantaten C40+ och C40). 

Ingen ljussignal

DL-Coil no light

Problem
Din audioprocessor fungerar inte.
Lösning
1. Byt batterierna. Om detta inte löser problemet, gå till 2.
2. Byt ut DL-spolsladden. Kontakta CI-kliniken för hjälp om detta inte löser problemet. 


Problem
Din audionom har avaktiverat indikatorlampan. 
Lösning
Kontakta din audionom. 

Varning

DL-Coil Warning

Problem
DL-spolen och implantatet är frånkopplade. 
Lösning
Placera DL-spolen över implantatet. 


Problem
SONNET är i mikrofonövervakningsläge.  
Lösning
Avaktivera SONNET och aktivera den igen.


Problem
DL-spolen har placerats över fel implantat.  
Lösning
Placera DL-spolen över rätt implantat. 


Problem
DL-spolsladden är trasig. Om DL-spolsladden inte fungerar kommer DL-spolen att stängas av automatiskt efter 5 minuter.  
Lösning
1. Byt ut DL-spolsladden.
2. Placera återigen DL-spolen över implantatet.
3. Avaktivera din SONNET.
4. Aktivera din SONNET igen. 


DL-Coil powered off

Problem
DL-spolen har stängts av. 
Lösning
1. Placera återigen DL-spolen över implantatet.
2. Avaktivera din SONNET.
3. Aktivera din SONNET igen.


DL-Coil cable is defective
   Slumpmässiga signaler  

Problem
DL-spolsladden är trasig. 
Lösning
Byt ut DL-spolsladden. 

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.