SONNET
CI och EAS audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta SONNET och SONNET EAS audioprocessor.

Indikatorlampa

Bekräftelse

SONNET FineTuners kommando mottaget

Status
FineTuners kommando har tagits emot.

Byte av program

SONNET-program 1

Status
Program 1 har valts.


SONNET-program 2

Status
Program 2 har valts.


SONNET-program 3

Status
Program 3 har valts.


SONNET-program 4

Status
Program 4 har valts.

Status

SONNETs status

Status
Om den valfria statuslampan har aktiverats: SONNET har initialiserats och är igång.

Varningsmönster

SONNETs batterier är slut

Status
Batterierna är slut.
Lösning
Byt batterierna.


Min eller max uppnått på SONNET

Status
Antingen minsta eller max ljudvolym eller ljudkänslighet har uppnåtts.
Lösning
Justera volymen eller känsligheten om det behövs.

Felmönster

Tillfälligt problem med SONNET

Problem
Tillfälligt eller elektroniskt fel
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt igång processorn igen.


Inställning ej programmerad på SONNET

Status
Den inställning du har valt har ännu inte programmerats eller har ett programfel uppstått.
Lösning
Välj en annan inställning.


Tillfälligt fel på SONNET

Status
Tillfälligt eller elektroniskt fel
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt igång processorn igen.


Programmeringsfel på SONNET

Status
Programmeringsfel, tillfälligt fel eller elektroniskt fel.
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt igång processorn igen.

Book-Icon

Mer information finns i din användarhandbok.