ADHEAR
Audioprocessor & självhäftande adapter

Anslutningsmöjligheter

ADHEAR kan anslutas till olika externa enheter, såsom FM-system, mottagare för telespolar eller mobiltelefoner.

ADHEAR anslut till extern utrustning
1

Anslut audioingångskabeln till den externa enheten och audioprocessorn. Se till att prickarna på kabeln och audioprocessorns undre del matchar.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.