Select your Language

Please, select a language for this page

RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Brug af fastgørelsesclips

Der fås tre forskellige clips: en hårclips med beslag, en tøjclips med beslag samt en tøjclips med hætte.

Brug af fastgørelsesclips med beslag

RONDO 3 - Attachment Clips Bracket 
1

Tryk først beslagets ene læbe og derefter den anden ind i rillerne på enten venstre eller højre side af gummiafdækningen til stikket. Det kan fastgøres på begge sider af processoren.

2

Fastgør clipsen i håret eller på et stykke tøj efter behov.

3

Clipsen fjernes ved at indføre en fingernegl på den læbe, som er tættest på gummiafdækningen til stikket, og løfte beslaget af.

Brug af fastgørelsesclips med hætte

RONDO 3 - Attachment Clips Cap 
1

Hold processoren med oversiden opad i den ene hånd, og hold hætten mellem tommel- og pegefinger i den anden hånd.

2

Skyd hætten på processoren, således at først den ene læbe og derefter den anden glider ind i rillerne længst væk fra gummiafdækningen til stikket.

!

Sørg for, at snoren ikke kommer i klemme under hætten.

3

Fastgør clipsen til et egnet stykke tøj.

4

Clipsen fjernes ved at indføre en fingernegl under den ene side af hætten og forsigtigt løfte den af.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.