RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Aktivering af flytilstand

RONDO 3 - Press Button

Aktiver flytilstanden, når du går om bord på et fly eller træder ind i et miljø, hvor RF-transmission er forbudt.

  1. Sluk for processoren, og vent i mindst 2 sekunder.
  2. Tænd for processoren, og vent, indtil indikatorlampen blinker blåt for første gang.
  3. Gentag punkt 1 og 2.
  4. Gentag punkt 1 og 2 igen.
  5. Gentag punkt 1 og 2 endnu en gang.
  6. Hovedindikatorlampen blinker kortvarigt rødt for at bekræfte, at flytilstand er blevet korrekt aktiveret. Hvis den røde lampe ikke lyser, gentages punkt 1 til 5.

Deaktivering af flytilstand

  1. Sluk for processoren, og vent i 2 sekunder.
  2. Tænd for processoren.
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.