RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Udskiftning af magnet

RONDO 3 - Anbring magnetudskiftningsværktøj på magnet
1

Anbring værktøjet til magnetskift over magneten med pilen på værktøjet pegende mod det låste symbol.

RONDO 3 - Fjern magnet
2

Drej værktøjet, så det peger mod det ulåste symbol. Løft magneten ud af RONDO 3.

RONDO 3 - Indsæt ny magnet
3

Løft den nye magnet op med værktøjet, og sørg for at pilen på værktøjet er placeret over den hvide bjælke på magneten.

4

Anbring magneten i processoren med pilen pegende mod det ulåste symbol.

RONDO 3 - Lås magnet
5

Drej værktøjet, så det peger mod det låste symbol.

!

MED-EL anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv udskifter magneten. Kontakt din læge for at få magneten skiftet, eller hvis du oplever hudirritation.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.