RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Udskiftning af magnet

RONDO 3 - Anbring magnetudskiftningsværktøj på magnet
1

Anbring værktøjet til magnetskift over magneten med pilen på værktøjet pegende mod symbolet for låst.

RONDO 3 - Fjern magnet
2

Drej værktøjet, så det peger mod symbolet for ulåst. Løft magneten ud af RONDO 3.

RONDO 3 - Indsæt ny magnet
3

Løft den nye magnet op med værktøjet og sørg for, at trekantpilen på værktøjet er over den hvide bjælke på magneten.

4

Anbring magneten i processoren med pilen pegende mod symbolet for ulåst.

RONDO 3 - Lås magnet
5

Drej værktøjet, så det peger mod symbolet for låst.

!

MED-EL anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv udskifter magneten. Kontakt din læge for at få magneten skiftet, eller hvis du oplever hudirritation.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.