Forskellige typer af høretab

Nogle gange fungerer hørelsen ikke, som den skal. Høretab kan ramme det ene eller begge ører og kan have mange forskellige årsager.

Der er fire hovedtyper af høretab, og som regel kan de alle behandles.

how-hearing-works

Konduktivt
høretab

Når det ydre øre og mellemøret ikke kan lede lyden korrekt, kalder man det for konduktivt høretab.

Lyder det som dit høretab?


Sensorineuralt
høretab

Når hårcellerne i sneglen mangler eller er beskadigede, kalder man det for sensorineuralt høretab. Det kan være genetisk betinget eller et resultat af hovedlæsioner, udsættelse for høje lyde eller noget andet i omgivelserne. Sensorineuralt høretab er også et velkendt fænomen i forbindelse med det at blive ældre.

Lyder det som dit høretab?


Kombineret
høretab

Kombineret høretab er en kombination af både sensorineuralt og konduktivt høretab. Det skyldes problemer i såvel det indre som det ydre øre og mellemøret.

Lyder det som dit høretab?


Neuralt
høretab

Når hørenerven er beskadiget eller mangler, kalder man det for neuralt høretab. Høreapparater og cochleaimplantater kan ikke hjælpe, fordi nerven ikke kan videresende lydinformationerne til hjernen.

I mange tilfælde kan et ABI (auditivt hjernestammeimplantat) være en mulighed.

neaural-hearing-loss