RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Oversigt

RONDO 3 - Overview
1

Hovedindikatorlampe

2

Tænd-/slukknap

3

Mikrofonåbninger

4

Fingerriller

5

Riller til beslag

6

Gummiafdækning til stik

7

Magnet

8

Indikatorlampe for opladning

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.