Audiogrammet

Et audiogram er et diagram, som anvendes af hørespecialister til   at udarbejde en visuel  fremstilling af, hvor godt du kan høre. Et audiogram kan vise, om du lider af høretab, hvilken type høretab du eventuelt har, og det kan hjælpe med at finde en passende høreløsning.

Visualisering af høretab

Et audiogram er en graf, som viser de svageste lyde, en person kan høre ved bestemte frekvenser. Skingre lyde, som f.eks. fuglesang eller skrigende børn, har en høj frekvens. Lavfrekvente lyde er dybere, som f.eks. en hund, der gør, eller støjen fra en plæneklipper.

Under en høreprøve afspiller audiologen toner, én frekvens ad gangen. Den svageste tone, som en person kan høre ved hver frekvens, afmærkes på audiogrammet. Nedenstående diagram viser, hvordan dagligdagens lyde ville se ud på audiogrammet.

For oven på audiogrammet er angivet et interval af lydfrekvenser. Frekvensen stiger, når du bevæger dig fra venstre mod højre i audiogrammet, hvilket betyder, at tonerne bliver mere og mere skingre. På venstre side af audiogrammet afbildes lydsignalets styrke. Lydstyrken stiger, når du bevæger dig nedefra og opad i audiogrammet.

 

Normal hørelse

Med normal hørelse burde du uden problemer kunne høre selv de svageste lyde, som f.eks. en dryppende vandhane eller fuglekvidder. Disse lyde har en lydstyrke fra 0 til 20 decibel (dB).

Hvad du burde kunne høre
Audiogram, der viser normal hørelse
 
 

Mildt høretab

Med et mildt høretab kan du ikke høre mange lyde, som er svagere end 21–40 dB. På dette niveau kan du høre en persons stemme, som ligger på omkring 65 dB, men ikke svagere lyde, som et ur der tikker, en dryppende vandhane eller svage talelyde.

Hvad du burde kunne høre
Hvad en person med mildt høretab hører
Audiogram, der viser mildt høretab
 
 

Moderat høretab

Med moderat høretab kan du ikke høre lyde, der er svagere end 41–70 dB. Det betyder, at du måske ikke kan forstå en normal samtale eller høre telefonen ringe. Ubehandlet kan et moderat høretab have en betydelig indvirkning på din dagligdag.

Hvad du burde kunne høre
Hvad en person med moderat høretab hører
 
Audiogram, der viser moderat høretab
 
 

Svært høretab

Med et svært høretab kan du ikke høre lyde, som er svagere end 71–90 dB. Det betyder, at du måske ikke kan høre lyde såsom højrøstet samtale eller trafikstøj. Et svært høretab vil helt sikkert have stor indvirkning på en persons dagligdag.

Hvad du burde kunne høre
Hvad en person med svært høretab hører
 
Audiogram, der viser svært høretab
 
 

Meget svært høretab

Et meget svært høretab er den alvorligste grad af høretab. Med et meget svært høretab kan du ikke høre lyde, der er svagere end 91–120 dB eller mere. Det betyder, at du ikke kan høre selv de mest larmende lyde såsom jetmotorer, forbikørende lastbiler eller brandalarmer.

Hvad du burde kunne høre
Hvad en person med meget svært høretab hører
 
Audiogram, der viser meget svært høretab