RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Test af mikrofoner

Du kan bruge din FineTuner Echo til at teste, at processorens mikrofoner fungerer korrekt.

 
RONDO 3 - Testing the Microphones
  1. Tænd for RONDO 3.
  2. Anbring den på bagsiden af FineTuner Echo.
  3. Tal ind i processormikrofonerne. Den grønne lampe på FineTuner Echo skal blinke i takt med rytmen af din stemme.
  4. Hvis den grønne lampe ikke blinker, kan du prøve at justere lydstyrken på din FineTuner Echo.
  5. Hvis den grønne lampe stadig ikke blinker, skal du oplade processoren fuldstændigt og prøve igen.
  6. Hvis din RONDO 3 stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte dit CI-center for at få hjælp.
!

Der henvises til brugervejledningen for yderligere hjælp til fejlfinding.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.