RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Udskiftning af coveret

RONDO 3 - Fjern cover 
1

Sæt en fingernegl ind i rillen 1 over stikket mellem processoren og coveret. Vip forsigtigt op for at fjerne coveret.

RONDO 3 - Påsæt nyt cover 
2

Anbring det nye cover over processoren og pres ned, indtil det klikker på plads.

!

Coveret bør skiftes hver tredje måned for at sikre bedst mulig hørelse med RONDO 3.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.