Sådan fungerer hørelsen

Høresansen er en utrolig proces. Læs om, hvordan vores ører og hjerne samarbejder, så vi kan høre verden omkring os.

 

Trin 1:
Det ydre øre

Lydbølger, som er vibrationer, kommer ind ad det ydre øre og rammer mellemøret, hvor de får trommehinden til at vibrere.

Det ydre øre
 

Trin 2:
Mellemøret

Trommehinden får derefter øreknoglerne i mellemøret til at vibrere. Via øreknoglerne ledes lydvibrationerne til det indre øre.

Mellemøret
 

Trin 3:
Det indre øre

Når lydvibrationerne når frem til sneglen, rammer de en række specialceller, som kaldes for hårceller. Hårcellerne omdanner vibrationerne til elektriske nerveimpulser.

Det indre øre
 

Trin 4:
Hørenerven

Hørenerven forbinder sneglen med hørecentrene i hjernen. Når disse elektriske nerveimpulser når frem til hjernen, opleves de som lyd.

Hørenerven
 Vores videoer

Lydens bane

Vi hører, når lydbølger spreder sig gennem luften og rammer trommehinden, passerer mellemøret, går videre ind i det indre øre og til sidst når frem til hørecentret i hjernen. Vores ører er altid aktive, og de fører hele tiden lyde frem ad denne hørebane.

Se denne let forståelige video for at se hørebanen i aktion.