RONDO 3
CI-processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 3-processoren.

Brug af telespoleadapter

RONDO 3’s telespoleadapter er en tilslutningsenhed, som giver dig mulighed for at bruge teleslynger på offentlige steder samt telespoleaktiverede telefoner.

RONDO 3 - Telecoil Adapter
1

Fjern processoren fra hovedet.

2

Åbn gummiafdækningen.

3

Tilslut telespoleadapteren til stikket. RONDO 3 vil nu automatisk opfange signalet fra teleslyngen eller halsslyngen.

4

Fjern telespoleadapteren fra processoren for at deaktivere telespolefunktionen.

!

Indgangsvælgertasten (MT) på FineTuner Echo har ingen indvirkning på telespoleadapteren. Din sundhedsprofessionelle kan justere adapterens lydstyrke for hvert enkelt processorprogram.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.